Ç - ç

Ça: исп. ça-ça-ça ча-ча-ча (къашъо)
ÇABA a.1) уегугъуныр; ехьщыр ceht; 2) гъэрет, зэрилъэкIэу пылъыныр; ехьщыр gayret
ÇABALAMAK 1) уегугъун; 2) гъэретын, гъэрет шIын, зэрилъэкIэу пылъын; ехьщыр gayret etmek
ÇABUCACIK 1) шIэх дэдэу, псынкIэ дэдэу; 2) зи къин фэмыхъоу
ÇABUCAK шIэхэу, псынкIэу; 2) къин фэмыхъоу
ÇABUK 1) псынкIэ, шIэх; ~ ~ шIэх-шIэхэу; 2) къин фэмыхъоу (ымылъэгъоу), псынкIэу; ~ zengin oldu a) шIэхэу бай хъугъ; б) къин ымылъэгъоу бай хъугъэ; <> ~ anlayan гурыIогъошIу, шIэхэу зыгурыIорэр;

ÇABUKLAŞTIRMAK гъэпсынкIэн, псынкIэу шIэн, къэгъэпсынкIэн
ÇABUKLUK(-ğu) псынкIагъ, псынкIэныгъ, шIэхыныгъ
ÇAÇA, ÇAÇABALIĞI (-nı) зоол. шпрот (пцэжъые лъэпкъ) (Clupea sprattus)
ÇAÇAÇA исп. еплъ ça
ÇAÇARON ит. гущыIэрый; кууал; чэчал
ÇADIR щэтыр, щыбылыкъ, чэтэнгъэIагъ
ÇAĞ 1) =гъо; çocukluk ~ı кIэлэгъу (кIэлэным игъо); 2) зэман, лъэхъан, уахътэ; 3) лIэшIэгъу
ÇAĞA диал. 1) сабый; 2) цIынэ, мыхъугъэ; elma ~sı yedim мыIэрысэ цIынэ сшхыгъэ
ÇAĞALA еплъ çağla
ÇAĞANAK(-ğı) еплъ çalgı
ÇAĞANOZ грек. зоол. краб (хы къалыркъэщ)
ÇAĞCIL 1) уахътэм диштэрэ; 2) =м илъэхъан щыIэгъэ, =м изэман щыIэгъэ; 3) лъэхъанэгъу
ÇAĞCILLAŞMA модернизацие
ÇAĞCILLIK(-ğı) модернизм
ÇAĞDAŞ 1. изэман щыIагъэр, илъэхъан щыIагъэр; лъэхъанэгъу; ехьщыр hemasır, çağcıl; Puşki’nin ~ları Пушкиным изэман щыIагъэхэр; 2. 1) уахътэм диштэрэ; ехьщыр muasır; 2) джырэ
ÇAĞDAŞLAŞMA модернизацие
ÇAĞDAŞLIK(-ğı) модернизм
ÇAĞDIŞI (джырэ) уахътэм дэзымыштэрэ
ÇAĞIL: ~ ~ шкушкушку макъ (псым ехьылIагъ)
ÇAĞILDAMAK шкошкон (псычъэ макъэм ехьылIагъ)
ÇAĞILTI шкошко (псычъэ макъэм ехьылIагъ)
ÇAĞILTILI шкошкорэ (псычъэ макъэм ехьылIагъ)
ÇAĞIRICI джакIо, гъоу, джэр; еплъ tellal
ÇAĞIRIŞ джагъ
ÇAĞIRMAK 1) къеджэн, къегъэблэгъэн; misafir ~ хьакIэу къе­джэн; 2) еджэн; ismi ile çağırıyorlar ыцIэкIэ еджэх; 3) къеджэн; yardım ~ къыдэгъэIэпыIэнэу къе­джэн; 5) (орэд фэдэхэр) Iон; türkü ~ орэд Iон
ÇAĞIRTI 1) джэ макъ; 2) текIыеныр; ехьщыр bağırtı
ÇAĞIRTKAN 1) щэкIуабзэкIэ джал (лэучэцIхэм, бзыухэм къяджэным пае щакIохэм аIыгъырэ мэз псэушъхь); 2) джал, кIыил; 3) зоол. сорокопут (Lanius)
ÇAĞIRTMAÇ еплъ çağırıcı
ÇAĞLA I бзылъфыгъацIэ
ÇAĞLA II купкIэ пытэ зиIэ пхъэшъхьэмышъхьэ цIынэхэр (къыпцIэ, миндаль фэдэхэр)
ÇAĞLAMAK шкошкон (псычъэ макъэм ехьылIагъ); ехьщыр çağıldamak
ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN шкошкорэ (псычъэ макъэм ехьылIагъ)
ÇAĞLAYAN псычъэхъупап (шапс.), псыкъефэх
ÇAĞLAYIK(-ğı) (къижъукIрэ) псынэкIэчъ
ÇAĞMAK (çağar) 1) (псым пае) къефэхын, къыкIэчъын; 2) (нэфым, нэфынэм пае) къызэлъыгъэнэфын, пхырыдзын, пхыры­кIын
ÇAĞRI 1) егъэблагъэ (тхылъ); ~ kağıdı егъэблэгъэ тхылъ; 2) джэпсалъ, джаIо; cumhurbaşkanının ~sı (bildirgesi) президентым иджэпсалъ
ÇAĞRICI 1) джакIо, гъоу, джэр; 2) зегъэблагъэрэр, егъэблакIо
ÇAĞRIK(-ğı) еплъ çağrılı
ÇAĞRILI 1) (хьакIэу) ригъэблэгъагъэр; 2) (зэджагъэхэ) хьакI
ÇAĞRISIZ 1) (хьакIэу) римыгъэблэгъагъэр; 2) (зэмыджагъэхэ) хьакIэр

ÇAĞRIŞIM 1) фэгъэдэныгъэ; 2) угу къыгъэкIрэр