Адыгабзэ - Тыркубзэ, Тыркубзэ- Адыгабзэ къэкIыгъацIэхэм ягущыIалъ

ÇERKESÇE-TÜRKÇE, TÜRKÇE ÇERKESÇE BİTKİ İSİMLERİ SÖZLÜĞÜ

 Çerkesçe-Türkçe, Türkçe Çerkesçe Bitki İsimleri Sözlüğü cep kitabı ebatlarındadır.

Sözlüğün redaktörlüğünü Adıge Cumhuriyeti Çeraşe Tembot Sosyal (Beşeri) Bilimler Araştırma Enstitüsü Başkanı Filoloji bilimdalında Prof. Dr. Bırsır Batırbıy yapmıştır. Eserin Recenzenti-Denetmeni ise Mıyekuape Devlet Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlilerinden filoloji bilimdalında Prof. Dr. Khuako Fatimet’tir.

Eser Adıge Cumhuriyeti Çeraşe Tembot Sosyal (Beşeri) Bilimler Enstitüsünce onaylanmıştır.

2015 yılında Mıyekuape’de Magarin kitabevi tarafından 300 nüsha olarak ofset kağıda 120 sayfa olarak basılmış bir eserdir.


Sözlükte bitki isimlerinin Çerkesçe ve Türkçelerinin yanısıra bilimsel isimleri de verilmiştir. Ayrıca bazı bitkilerin siyah beyaz resimleri de kitapta yer almaktadır.

Sözlük Açumıj Hilmi tarafından hazırlanmıştır.  

Günümüz itibariyle Mıyekuape’de bulunan kitapçıların raflarında yerini almıştır.